Veiligheid bij Volta

"We mochten met echt heel gevaarlijke dingen werken!! Helemaal zelf!"

'Kijk, die heeft goed opgelet', denken wij dan. Tegen kinderen zeggen we nl. altijd dat de dingen waarmee ze werken gevaarlijk zijn. We willen er zeker van zijn, dat er geen enkele twijfel mogelijk is, dat ons gereedschap speelgoed is. Kinderen gebruiken het gereedschap om mee te 'werken', niet om mee te spelen. Werken bij Volta is wel heel erg leuk. En leerzaam. En veilig. Want ons gereedschap is helemaal niet gevaarlijk, het is juist heel erg veilig. We kopen kwalitatief hoogwaardig gereedschap en controleren alles wekelijks. De kinderen moeten er wel verantwoord mee omgaan. En dat leren we ze stap voor stap.

Voor ouders kan het best even schrikken zijn als hun kind zoiets vertelt. Bent u benieuwd hoe wij bij Volta kunnen garanderen, dat kinderen al die 'gevaarlijke' dingen veilig leren doen. Lees dan de extra informatie over veiligheid bij Volta:

Veiligheidslabels

Bij Volta mogen kinderen pakken wat ze nodig hebben, wanneer ze het nodig hebben. Aan de labels op de bakken kunnen de kinderen zien wat ze wel en niet mogen gebruiken. In principe hoeven ze dat niet eerst te vragen. Hierdoor kunnen ze lekker zelfstandig doorwerken en is er alle ruimte om hun creatieve ideeën te realiseren. Om ervoor te zorgen dat de kinderen niet per ongeluk iets gevaarlijks pakken staan er op de materiaal bakken veiligheidslabels.

Lees meer: Veiligheidslabels

Wanneer is een risico verantwoord?

Dat risicovol spel belangrijk is voor kinderen, betekent natuurlijk niet dat je kinderen zomaar aan elk gevaar moet blootstellen. Bij Volta hanteren we drie criteria waaraan we toetsen of kinderen ergens veilig mee kunnen leren werken:

  1. Inzichtelijkheid: Een kind moet het gevaar kunnen begrijpen, zelfstandig herkennen en het kunnen zien aankomen.
  2. Competent in het vermijden: Een kind moet het gevaar zelfstandig kunnen vermijden.
  3. Proportionaliteit: Als een kind iets toch niet goed doet, bijvoorbeeld doordat het even zijn aandacht verliest, dan moeten de gevolgen binnen proportie blijven.

Kinderen mogen pas ergens zelfstandig mee werken als aan alle drie de bovenstaande eisen kan worden voldaan. Als een kind iets niet kan en toch heel graag wil doen, bijvoorbeeld omdat zijn grote zus het wel mag, dan kan het meestal wel onder één-op-één begeleiding.

Hieronder een aantal voorbeelden van wat wel en niet kan.

Lees meer: Wanneer is een risico verantwoord?

Risicovol spel

Je zou je kunnen afvragen, waarom we bij Volta kinderen met echt gereedschap leren werken. Er is ook veel technisch speelgoed, waarbij kinderen geen enkel risico lopen zich te bezeren. Zoals LEGO Mindstorms bijvoorbeeld. Daar kunnen kinderen ook veel technisch inzicht door krijgen. Een van de redenen dat we kinderen met echt gereedschap leren werken is dat we vinden, dat wetenschap en techniek heel goed te combineren valt, met kinderen op verantwoorde wijze om te leren gaan met risico's. Kinderen zijn nl. pas echt veilig, als ze ook leren hoe ze voor hun eigen veiligheid kunnen zorgen. Hoe eerder ze dat leren, hoe beter. Inmiddels zijn bijna alle pedagogen het met elkaar eens, dat risicovol spel belangrijk is voor een goede ontwikkeling van een kind. Proefjes doen en techniek bij Volta is een vorm van risicovol spel. Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag door naar de website van veiligheid.nl: https://www.veiligheid.nl/risicovolspelen