Privacyverklaring voor particulieren

Welke gegevens en waarvoor we ze verwerken hangt af van waar ze voor komen. Onze privacyverklaring is daarom opgedeeld in meerdere delen. Er is een algemeen deel en er zijn meerdere specifieke delen. Als dingen tegenstrijdig zijn met elkaar dan wint het specifieke deel het van het algemene deel.

Deel 1 (geldt voor alle activiteiten)

Wat

Bij Volta willen we wat dingen weten over kinderen voor ze bij ons kunnen komen. Die dingen zijn persoonsgegevens, want die gaan over kinderen of hun ouders. Die persoonsgegevens, schrijven we op, omdat we niet alles kunnen onthouden. Een deel schrijven we op papier en een deel op de computer. We schrijven alleen dingen op als wij denken dat dit nuttig is. Dat kunnen deze dingen zijn:

 • Voornaam van de kinderen: want veel kinderen vinden het fijn als we meteen hun naam weten wanneer ze binnenkomen.
 • Hoe oud de kinderen zijn: zodat we ongeveer weten wat kinderen wel en niet kunnen leren en hoeveel hulp ze nodig hebben. Voor kinderen die veel bij Volta zijn geweest, maakt dat niet meer uit en schrijven we het ook niet meer op.
 • Hoe degene heet die de kinderen brengt of de naam van een ouder, want kinderen mogen alleen bij Volta zijn, als hun ouders dat ook goed vinden. 
 • Een telefoonnummer voor nood, gewoon voor de zekerheid, dat we pappa of mamma (of iemand anders die zij willen) kunnen bellen als dat nodig is.
 • Vaak een e-mailadres, om te bevestigen dat er plek is, of om andere belangrijke informatie te sturen. Volta stuurt nooit zomaar mailtjes naar ouders als reclame.
 • Soms maken we foto’s van kinderen die bij Volta aan het werk zijn of filmen we ze. We vragen in principe eerst of kinderen dat goed vinden. Als ze het niet goed vinden doen we het niet. Soms maken we ook spontaan foto's van kinderen die ooit al eens toestemming hebben gegeven. Als ze dan aangeven dat liever niet te willen, dan verwijderen de foto meteen. We maken de foto’s voor de ouders of omdat het nodig is voor hun project. We vragen geen toestemming aan ouders. Projecten maken met beeld en geluid is onderdeel van wat allemaal mogelijk is bij Volta. En pappa’s en mamma’s mogen niet bij de lessen zijn, maar krijgen in ruil daarvoor af en toe een fotootje als ze dat willen. Zodra we een foto of video niet meer nodig hebben verwijderen we ze. 
 • We publiceren nooit foto’s van kinderen zonder toestemming van ouders. Als we dat wel van plan zijn, dan vragen we vooraf schriftelijk toestemming aan hun ouders.
 • Als kinderen foto's of video's van elkaar willen maken, dan moeten ze eerst elkaar om toestemming vragen. We wijzen kinderen erop dat ze het eerst aan elkaars ouders moeten vragen voor ze foto's op social media plaatsen. We controleren niet of ze dit doen.

Bewaren

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan twee jaar nadat kinderen voor het laatst bij Volta zijn geweest. Dit geldt ook voor alle mails die je ons stuurt. Als je graag wil dat we je gegevens eerder wegdoen, dan kunnen ouders en kinderen daarom vragen. Dat kan mondeling of via de mail.

Als je wilt weten wat we over je hebben opgeschreven, dan moet je even een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en daarom vragen. Dan sturen we dat binnen twee weken op. Klachten kunnen ook via dat adres.

Deel 2 (Jeugdhulp)

Wat

 • Telefoonnummer van de kinderen als ze dat hebben. We stimuleren kinderen zoveel mogelijk zelf afspraken met ons te maken en te verzetten als dat nodig is. Dit doen we meestal via WhatsApp.
 • Zo nodig houden we een dossier bij met belangrijke gegevens van de kinderen. Dit kunnen zijn:
  • Gemaakt werk
  • Notities en verslagen van wanneer kinderen bij Volta waren
  • Gespreksverslagen van zorgoverleggen, gesprekken met ouders, docenten en andere professionals betrokken bij uw kind
  • Toets- en onderzoeksuitslagen (gemaakt bij Volta of elders)
  • Foto's en video-opnames
 • Dit dossier is op papier of digitaal. De digitale gegevens worden versleuteld opgeslagen in de cloud. Gegevens die niet beveiligd worden toegestuurd (zoals via de mail) beveiligen we zo snel mogelijk en dan verwijderen we de niet beveiligde versie.
 • Voor een aantal kinderen delen we deze gegevens met collega hulpverleners om de behandeling goed op elkaar te kunnen afstemmen of zodat wij kinderen beter kunnen helpen. Schriftelijk delen doen we alleen met toestemming van het kind en zijn ouders (of alleen het kind als die 16 jaar of ouder is).
 • Overleg met ouders en kind, doen we mondeling of via WhatsApp. WhatsApp is end-to-end encrypted en daardoor veiliger dan menig ander communicatie kanaal zoals bv e-mail. Wij maken geen back-ups van gesprekken, maar vatten dit samen als onderdeel van een gespreksverslag.