Voltalent Techniek

De Voltalent techniekmethode is voor basisscholen die techniek een vast onderdeel willen maken van hun lesprogramma. Kinderen krijgen minimaal 1 jaar wekelijks techniek. Ze volgen techniekles in groepjes van 5 tot 15 kinderen in een Voltalent technieklokaal. De methode is geschikt voor groep 4 en hoger, of voor vanaf dat kinderen kunnen lezen en schrijven. 

De Voltalent techniekmethode bestaat uit de volgende producten:
 • Een Voltalent technieklokaal, overzichtelijk ingedeeld en met werktafels geschikt voor kinderen. Een lokaal van 20 vierkante meter is al groot genoeg voor 15 kids!
 • Een diplomaboekje voor elk kind en een portfolio.
 • Lesprogramma voor 1 jaar techniekles, met leuke projecten waardoor kinderen breed kennismaken met techniek en waar ze ook nog hun eigen creativiteit in kwijt kunnen.
 • Vakdocent die een jaar lang één ochtend per week techniekles geeft en tegelijkertijd de basisschool ondersteunt bij het integreren van techniek op school. Leerkrachten kunnen het daarna overnemen in plaats van dat ze het zelf moeten opzetten.
 • Trainen en coachen van een of twee leerkrachten.
Bij Voltalent techniek maken we gebruik van evidence based pedagogisch-didactische aanpak. Belangrijke aspecten zijn:
 • Eerst iets nieuws leren van iemand die het goed kan. Dan oefenen door het toe te passen voor een project. Als het af is: samen met de leerkracht evalueren hoe het is gegaan.
 • Leerlijnen met vaardigheidsdoelen. Veel ruimte voor individuele talenten.
 • Kinderen doen alles zelf. Ze worden zelfstandiger, worden zich bewust van wat ze doen en waarom, gaan zich verantwoordelijker gedragen en krijgen meer zelfvertrouwen.
 • Oog voor leervoorwaarden
 • Veel ruimte voor eigen inbreng, extra oefening en verdieping.
Voltalent techniek is duurzaam en betaalbaar:
 • Kinderen werken veel met materiaal dat anders zou worden weggegooid.
 • Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en netjes houden van het lokaal  (geen schoonmaker nodig).
 • Kinderen maken producten die een tijdje meegaan.
 • De leerkracht wordt efficiënt ingezet. Na het eerste jaar helpen kinderen elkaar. Een ervaren techniekdocent, kan met Voltalent in 1 uur werktijd, 1 uur techniekles voor 60 kinderen verzorgen incl. voorbereiding en administratie!

Kinderen maken breed kennis met techniek

Bij Voltalent techniek, komt techniek breed aan bod. Kinderen kunnen zelf ontdekken wat ze wel en niet leuk vinden en waar hun talenten liggen. Ze krijgen een realistisch beeld over wat techniek is. De een is beter in houtbewerken, een ander wellicht in elektronica, naaien, robotica of scheikunde. Kinderen ontdekken tijdens de lessen of ze het fijner vinden een stappenplan te volgen en dat je vooraf weet wat het resultaat wordt, of dat ze liever zelf willen uitvinden hoe ze iets voor elkaar kunnen krijgen.

Het programma is flexibel en speelt in op talenten. Niet elk kind volgt dezelfde lijn. Kinderen maken wel verplicht overal mee kennis.

Ze gaan o.a:
 • houtbewerken: zagen, timmeren, schroeven, etc...
 • werken met elektrisch gereedschap: boormachine en een soldeerbout
 • welk materiaal je waarvoor kan gebruiken
 • een (complexe) elektronische schakeling opbouwen
 • handwerken: naaien, haken, borduren, etc...
 • scheikunde: afmeten, afwegen, mengen, smelten, veilig omgaan met grondstoffen en hygiënisch werken

Eerst leren, dan toepassen

Kinderen leren voor ze een nieuw project starten, eerst een of twee nieuwe vaardigheden van een expert. Ze krijgen uitleg, de expert doet het voor en daarna maken ze een korte opdracht. Kinderen kiezen daarna zelf een passend project. Belangrijk is dat ze wat ze nieuw hebben geleerd, voldoende gaan oefenen. Als daaruit blijkt dat kinderen de nieuw aangeleerde vaardigheid goed onder de knie hebben, krijgen ze daarvoor een diploma. Kinderen met een diploma, mogen die vaardigheid daarna ook voor andere projecten gebruiken. Kinderen krijgen steeds meer diploma's en kunnen daardoor steeds ingewikkeldere projecten doen.

Diplomaboekje

Kinderen volgen eerst een min-of-meer vast programma, waarin ze dingen leren die belangrijk zijn om verder te kunnen. In hun diplomaboekje houden we voor elk kind apart bij wat ze allemaal geleerd hebben. Het diplomaboekje is een overzicht van wat kinderen allemaal kunnen gaan leren en wat ze kunnen. Duidelijk en motiverend voor kinderen. Duidelijk en praktisch voor leerkrachten.

Als kinderen een vaardigheid voldoende onder de knie hebben, krijgen ze een diploma. Per onderdeel zijn er drie niveau's van diploma’s:

 • oefendiploma (krijgen ze direct na de les van de expert)
 • diploma
 • expert

Kinderen met een oefendiploma, mogen dat in principe doen, maar moeten eerst even overleggen met de leerkracht. Kinderen met een diploma, mogen dit zonder te vragen altijd gewoon doen. Evt. ook voor andere kinderen. Kinderen met een expertdiploma, mogen andere kinderen deze vaardigheid ook aanleren (in overleg met de leerkracht).

 

Zodra de kinderen alle basisvaardigheden onder de knie hebben, hebben ze al zoveel geleerd, dat ze zelf projecten kunnen bedenken of opzoeken en die dan maken. Ze volgen nog steeds lessen waarin ze iets nieuws leren, maar niet meer volgens een vast programma, maar naar behoefte / naar keus.

Zelf

Kinderen doen hun techniek project helemaal zelf. Ze pakken zelf hun spullen, doen alles zelf en ruimen alles zelf weer op. Kinderen leren om verantwoordelijkheid te dragen en beslissingen te nemen over hoe ze omgaan met het gereedschap en materiaal. Er zijn duidelijke regels over wat ze wel en niet mogen en die worden strikt gehandhaafd. Bij de lessen is voor een groot deel geen leerkracht aanwezig. Die loopt toch alleen maar in de weg. De leerkracht controleert alleen regelmatig en of alles goed gaat en is beschikbaar voor vragen en in geval van nood. Technische vaardigheden aanleren is niet anders dan leren voetballen of een muziekinstrument bespelen. Dat gaat het best als je het voor een groot deel zelf doet, zonder iemand erbij, die continu over je schouder meekijkt. Kinderen leren om zelf het initiatief te nemen om tussentijds om hulp te vragen. Dan krijgen ze 1-op-1 feedback en uitleg. Kinderen krijgen in ruil voor minder toezicht op de groep, daar meer persoonlijke aandacht voor terug! Dat kan, omdat de kinderen leren zelfstandig en verantwoorde te werken.

Spannend?

Veel scholen (en ouders) vinden het in het begin erg spannend dat hun kinderen zagen en timmeren, zonder dat er een volwassene bij is. Ze doen dit in kleine groepjes van max. 7 kinderen. In een lokaal kunnen max. 2 groepjes tegelijk werken. Kinderen leren bij Voltalent techniek werken met echt gereedschap. Toch is het op deze manier veel veiliger, dan met een leerkracht erbij, omdat kinderen zich verantwoordelijk leren gedragen. We hebben deze methode goed onderzocht en de resultaten waren nog beter dan we hadden verwacht. Kinderen kunnen echt heel veel. We hebben daarom ook geen extra moeite meer gedaan, om onze methode geschikt te maken voor lessen waarbij kinderen continu onder het toezicht van een leerkracht werken. Voor scholen die zich niet willen laten overtuigen dat kinderen veilig zelf kunnen werken, is onze methode niet geschikt.

Opstarttraject

Het opstart traject is bijzonder, omdat geen enkel kind dan nog goed weet, hoe ze veilig in het lokaal moeten werken. Tijdens het opstarttraject begeleiden wij de kinderen daarom zelf. Zodra de kinderen de basis onder de knie hebben, kunnen we beginnen met het opleiden van de leerkracht van de school. De kinderen werken in groepjes van 6 tot 12 kinderen tegelijk met alle leeftijden door elkaar. Kinderen die al langer techniek hebben helpen de kinderen die voor het eerst techniek hebben op weg.

Leervoorwaarden

Kinderen met een evenwichtig zelfbeeld, durven uitdagingen aan te gaan en fouten te maken, weten wat ze wel en niet goed kunnen, gedragen zich verantwoordelijk, houden rekening met elkaar en hun omgeving en hebben plezier in leren. Kinderen leren op hun best als aan alle leervoorwaarden is voldaan die ook bijdragen aan een evenwichtig zelfbeeld. We onderscheiden een aantal categorieën leervoorwaarden. Bij de informatie over onze bijles staat uitgebreid wat leervoorwaarden zijn.