Risicovol spel

Je zou je kunnen afvragen, waarom we bij Volta kinderen met echt gereedschap leren werken. Er is ook veel technisch speelgoed, waarbij kinderen geen enkel risico lopen zich te bezeren. Zoals LEGO Mindstorms bijvoorbeeld. Daar kunnen kinderen ook veel technisch inzicht door krijgen. Een van de redenen dat we kinderen met echt gereedschap leren werken is dat we vinden, dat wetenschap en techniek heel goed te combineren valt, met kinderen op verantwoorde wijze om te leren gaan met risico's. Kinderen zijn nl. pas echt veilig, als ze ook leren hoe ze voor hun eigen veiligheid kunnen zorgen. Hoe eerder ze dat leren, hoe beter. Inmiddels zijn bijna alle pedagogen het met elkaar eens, dat risicovol spel belangrijk is voor een goede ontwikkeling van een kind. Proefjes doen en techniek bij Volta is een vorm van risicovol spel. Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag door naar de website van veiligheid.nl: https://www.veiligheid.nl/risicovolspelen